Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Instruktioner till avelsregistren

För att söka efter avelspartners och ta reda på hur de matchar din tik, kan du använda dig av tre register. Dessa är: 

1. Det norska hanhundsregistret
2. SKK:s avelsdata
3. PawPeds

Nedan finner du instruktioner för hur du kan använda dessa. Du kan också skriva ut dem här:
Instruktioner till avelsregister 

Att söka avelspartners i det norska hanhundsregistret

Det norska hanhundsregistret är en mycket bra hjälp för att söka lämpliga hanhundar till din tik. Genom att söka i detta får du uppgifter om hanhundens namn och registreringsnummer, födelsedatum, om hanhunden haft några tidigare kullar och hur många, inavelsgrad i procent mellan hundarna, samt i vilket land och område hunden bor.

Hämta den norska hanhundslistan

1. Skriv: lundehund.no
2. Bläddra ned på sidan och klicka på den sista grå rutan där det står Lundehundbasen.
3. Klicka på länken Gå til lundehundbasen i den vänstra menyn (första punkten under Lundehundbasen).

På den sida som kommer upp kan du finna information om alla Lundehundar, söka efter hundar, söka efter avelshundar i olika regioner, göra provparningar av hundar mm. 

Hitta lämpliga hanhundar till din tik 

1. Klicka på länken Finne paringshunder
2. Klicka på den lilla grå rutan där det står Bla och skriv din tiks namn i textrutan som visas. 
3. Tryck på Enter tangenten.
4. Markera det namn som stämmer i listan som kommer upp.  
5. Välj att inavelsgraden ska beräknas på 5 generationer genom att markera det i listan. 
6. Välj i vilket land du vill söka hundar och i och vilket område. Om du vill söka i hela landet väljer du Alle fylker
7. Fyll i att hanhunden ska vara mellom 1 og 8 år gammel och har haft ingen eller flere valper
8. Klicka på knappen Finn hannhund.

 
Nu listas alla hanhundar som finns i det aktuella området eller landet, med lägst inavelsgrad först.

Vilka hundar passar med din ofödda eller oregistrerade valp

Detta kan du göra om du planerar valpar som ännu inte är födda eller om du har valpar som du inte har registrerat ännu och vill veta vilka hundar som passar med denna.  

1. Klicka i rutan Fiktiv hund.
2. Fyll i hanhunden/faderns namn på den översta raden i dialogrutan.
3. Fyll i tikens/moderns namn på raden under. 
4. Klicka på Finn Hannhund och en lista visas över ditt resultat visas.
 

Uppdatera det norska hanhundsregistret
För att det norska hanhundsregistret ska fungera så optimal som möjligt, behöver det hållas uppdaterat. Genom att kontrollera att dina uppgifter stämmer och göra ändringar, t.ex. om du byter adress, hjälper du många tikägare att hitta hanhundar i de områden de söker dem.

Uppdatera dina uppgifter i den norska hanhundslistan 

1. Skriv: lundehund.no
2. Bläddra ned på sidan och klicka på den sista grå rutan med texten Lundehundbasen.
3. Klicka på länken Veiledning til lundehundbasen i den vänstra menyn, punkten längst ned.

Nu visas en instruktion som beskriver hur du skaffar dig inloggning i databasen så att du kan ändra dina uppgifter. 

Att söka hundar och göra provparningar på svenska kennelklubbens hemsida

Hämta avelsinformation på svenska kennelklubbens hemsida

1. Skriv skk.se
2. Klicka på länken Hunddata högst upp till höger på sidan.

I menyn längst till vänster kan du söka efter en särskild hund och finna en hel del annan information.  

1. Bläddra ner på sidan och klicka på den gröna knappen AvelsdataOm du har gått in på någon annan sida från den vänstra menyn, får du backa tillbaka för att hitta den gröna knappen/länken. 

I menylistan till vänster kan du bland annat söka efter hundar och göra provparningar. 

Sök efter en hunds registreringsnummer 

1. Klicka på länken Hundar i menyn till vänster och sedan på Sök / välj hundar
2. Skriv hundens namn i fältet för Hundnamn och klicka på knappen Sök ovan.

Om du får en träff, visas nu alla uppgifter för den aktuella hunden. 

När du söker i dessas register är det viktigt att skriva hundens namn exakt som det stavas för att den ska hittas i databasen. Om du är osäker på en stavning eller inte vet hur du får fram bokstäver och tecken som saknas på ditt tangentbord, kan du t.ex. skriva kennelns namn. Då visas en lista över alla registrerade hundar i den aktuella kenneln. Där kan du leta upp den hund du söker, klicka i rutan före namnet och välja knappen Ok, för att få fram de uppgifter du behöver. 

Gör en provparning

1. Gå tillbaka till föregående flik med den gröna knappen Avelsdata och klicka på den.  
2. Klicka på länken Provparning i den vänstra menyn. 
3. Skriv in hundens registreringsnummer i översta fältet. 

Om du inte har registreringsnumret kan du skriva hundens namn överst och klicka på knappen Sök och sedan fylla i dialogrutan med de uppgifter du har. Klicka på knappen Sök när du är klar och registreringsnumret skrivs in i den första dialogrutan. 


1. För att låsa upp de andra fälten klickar du i rutan för i Snabbval.
2. Fyll i den eller de hanhundars registreringsnummer som du vill kontrollera mot din tik på raderna under eller skriv deras namn för att söka efter deras uppgifter.
3. Klicka på knappen Starta provparning.

Nu visas en lista över de hundar du har angett och du kan se vilken inavelsgrad det är mellan dem.

Nackdelen med SKK:s register är att du endast kan finna svenskregistrerade hundar där. Det gör att du kan missa importerade hundar som bor i Sverige, men inte har registrerats i SKK:s databas. För att söka på alla hundar oavsett registreringsland, väljer många uppfödare att använda databasen PawPeds.

 Att söka hundar och göra provparningar i PawPeds

Ett register som många uppfödare använder är PawPeds. Där finns alla hundar med, oavsett registreringsland. Där kan du också söka efter hundar, avelspartners och göra provparningar både på födda och registrerade hundar, samt på ofödda eller ännu ej registrerade hundar.

Sök hundar i PawPeds

1. Skriv: pawpeds.com
2. Bläddra ner i listan till kategori Dogs.
3. Markera Norwegian Lundehund.
4. Fyll i hundens namn och klicka på knappen Sökning

5. Markera hunden i träfflistan och en bild på stamtavlan visas. 

Om du söker en hund och är osäker på stavningen eller om hunden av annan orsak inte kommer fram i träfflistan, kan du skriva kennelns namn och klicka på knappen Sökning. Markera sedan hunden i listan som visas. 

Gör en testparning

1. Klicka på länken Testparning högst upp till höger.


2. Klicka på siffran 5 efter Generationer: för att markera att du vill se inavelsgraden i 5:e generationen. 
3. Klicka på Lägg till under texten Hund 2.
4. Skriv hanhundens namn i textrutan och klicka på knappen Sökning
5. Markera det namn som stämmer med den hund du söker i träfflistan. 
6. Bläddra ner i stamtavlan och klicka på Lägg till under Hund 3
7. Skriv tikens namn i textrutan och klicka på knappen Sökning
8. Markera det namn som stämmer i träfflistan.

Nu har du fått en matchning mellan dessa hundpar och kan se inavelsgraden i 5:e generationen. 


Testparning på ej födda eller registrerade hundar

1. Välj länken Testparning högst upp. 
2. Om den aktuella hanhunden är registrad i databasen, väljer du att ta fram denne genom att klicka på länken Lägg till under Hund 2.
3. Om den aktuella hanhunden inte är född eller registrerad, väljer du att ta fram dennes föräldrar genom att klicka på Lägg till under Hund 4 och skriva in den blivande hanhundens pappas namn.
4. Klicka på länken Lägg till under Hund 5, för att ange den blivande hanhundens mammas namn.  
5. Om den aktuella tiken är registrad i databasen, väljer du att ta fram denna genom att klicka på länken Lägg till under Hund 3
6. Om den aktuella tiken inte är född eller registrerad, väljer du att ta fram dennas föräldrar genom att klicka på Lägg till under Hund 6 och skriva in den blivande tikens pappas namn.
7. Klicka på länken Lägg till under Hund 7 för att ange den blivande tikens mammas namn. 
 

Nu ska du kunna se vilken inavelsgrad dessa kombinationer har. 

Obs! Dessa instruktioner är framtagna av mig som är självlärd på dessa register. Om du upptäcker några fel eller känner till bättre eller andra sätt att använda registren, är jag mycket tacksam om du meddelar mig det. Då kan vi tillsammans hjälpa varandra att lättare finna parningshundar och därigenom underlätta det viktiga avelsarbetet med den Norska Lundehunden. 

/Åsa Häggström