Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Grundläggande vaccinationsskydd

För att få ett grundläggande vaccinationsskydd behöver valpen vaccineras. I Sverige ges DHPPi (valpsjuka, parvovirus, leverinflammation, kennelhosta) första gången när valpen är 7-8 veckor, andra gången när den är 12-14 veckor och tredje gången när den är 1 år. Med dessa vaccinationer har hunden fått sitt grundskydd och rekommenderas därefter en påfyllning av DHPPi var tredje år, samt endast Pi (kennelhosta) varje år. Utöver dessa kan det tillkomma andra vaccinationer, t.ex. vid inresa till andra länder.

Tidigare vaccinerades valpar i Sverige endast mot parvo vid 7-8 veckor och DHPPi först vid 12-14 veckor. I Finland vaccinerar man dem första gången vid 12 veckor (DHPPi) och ger en påfyllnadsdos fyra veckor senare om hunden ska tävla eller ställas ut. Eftersom valpen har immunitet från modern fram till den är ca 10 veckor, är en vaccination redan vid 7-8 veckor sällan nödvändig. Detta förutsätter att modern har ett fullgott vaccinationsskydd. Därför är det viktigt att kontrollera tikens vaccinationsskydd om du planerar valpar och vid behov vaccinera henne igen före parning. 

Först vid ca 12 veckor är valpens immunsystem färdigutvecklat. Därför behöver valpen vaccineras igen, för att den ska garanteras ett bra skydd. För att vara helt säker på att immunförsvaret är färdigutvecklat, kan man vänta med vaccinationen tills valpen är 13 veckor. Därefter bör inte valpen träffa andra hundar utanför familjen på vanligtvis två veckor, eftersom det tar några veckor för valpen att bilda antikroppar och få immunitet. 

Om du följer rekommendationen att inte låta valpen träffa andra främmande hundar, blir den första vaccinationen onödig att göra. Detta på grund av att en vaccination före 12 veckor inte är helt skyddande. Detta har man tagit i beaktan i Finland där man har som rutin att vänta med att vaccinerar valpen tills den är 12 veckor. 

Nu är det som regel uppfödaren som ser till att valpen får sin första vaccination i samband med veterinärbesiktningen. Om du inte är uppfödare och inte vill att din valp ska få denna spruta, behöver du prata med uppfödaren om det. Om du är uppfödare och tveksam till att vaccinera valparna, behöver du prata med valpköparna om det.

Då vi förser våra små valpar med en hel del kemiska ämnen i form av vaccinationer och avmaskningspreparat och att det är starka medel som går in i deras kroppar, har jag valt att följa de Finska rekommendationerna och vänta med att vaccinera de valpar jag har behållit tills de har varit 13 veckor. Detta ställningstagande har jag också grundat på att det inte finns några vaccinationer som är helt riskfria. Valpar har blivit skadade av vacciner och även avlidit av dem. Om man väljer detta alternativ, är det förstås än mer viktigt att hålla valpen ifrån kontakt med främmande hundar fram till den är 15 veckor. 

I Holland används en annan metod för att avgöra när den rätta tidpunkten för vaccination kan fastställas och valparna allra bäst kan tillgodogöra sig vaccinet. Det är att mäta valparnas antikroppar i blodet. Det kallas för Titertestning DHP och är officiellt godkänt av holländsk och dansk lag, men fler länder har börjat följa efter. Tre veckor efter vaccination kontrollerar sedan veterinären att valparna har utvecklat antikroppar. Det händer att de inte har det, framförallt när det gäller antikroppar mot parvo. Med sådana tester vet man när valparna är 100 % skyddade. När tidpunkten för vaccination är rätt, behöver de oftast bara en vaccination. 

En fråga som har diskuterats på senare tid är hur många vaccinationer hunden behöver under sin livstid. Om det är nödvändigt att vaccinera hunden varje eller var tredje år. WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) har forskat på detta och kommit fram till att det räcker med att hunden vaccineras ett par gånger i livet för att få ett fullgott skydd. Deras forskningen visar att hundar som får sin grundvaccination mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvovirus och parainfluensavirus och blir omvaccinerade när de är ett år, kan vara skyddade mot dessa sjukdomar resten av livet. 

Denna information står i kontrast till de vaccinationsråd som många veterinärer ger och som utgår ifrån de direktiv de får från läkemedelsföretagen, tillika tillverkarna. Dessa har ett ekonomiskt intresse av att vi vaccinerar våra hundar ofta, vilket innebär att de råd vi får inte alltid utgår från oberoende forskning och fakta. Därför behöver vi också vara lyhörda för vilka intressen som ligger bakom dessa rådgivare och söka information från flera källor. 

Information hämtat från olika källor bl.a. SKK:s uppfödarhandbok, veterinärer och uppfödare.