Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Husapoteket

Det finns framförallt tre produkter jag alltid har hemma och som har räddat vår familj och våra hundar från många hälsoproblem och det är kokosoljakollodialt silver och aloe vera

Kokosolja använder vi i matlagning och smoothies. Även hundarna får en klick eller några droppar vid behov. Den kokosolja som inhandlas på burk bör vara neutral. Kokosoljan är bra när hundarna behöver mer fett, t.ex. när de kliar sig mycket, har torr hud, päls och tramdynor. Kollodialt silver använder vi till oss själva och våra hundar både för utvärtes och invärtes bruk, t.ex. för att tvätta sår, skölja ögon, behandla inflammerat tandkött och magåkommor. Aloe vera droppar vi på sår och insektsbett och för hundarna gäller endast ställen där de inte kommer åt att slicka, eftersom det inte är bra för dem att få i sig. Då får man också passa för andra hundar och ha dem separerade tills aloe veran har absorberats. 

Eftersom många är tveksamma till de senare produkterna, har jag lämnat utförligare beskrivning av dessa nedan. Kolloidalt silver 
Kolloidalt silver är en klar vätska som ser ut som och smakar som vatten. Medlet har använts länge för att bemästra infektioner och sjukdomar av olika slag, men då det ibland förväxlas med silversalter och silverprodukter som inte är bra för organismen, säljs det idag som vattenreningsprodukt. Som sådan eliminerar det effektivt bakterier, virus, svamp och encelliga parasiter i dricksvatten. 

Historiskt har människor i över 2000 år begagnat sig av silvrets antimikrobiella egenskaper. Människan upptäckte att vatten som förvarades i silverkärl höll sig bättre än i andra typer av kärl. Silver- och kopparjoner har sedan antiken använts för att rena vatten från bakterie- och algtillväxt.

Till skillnad från andra metaller så som bly och kvicksilver så är silver inte giftigt för människor och är inte känt att orsaka några skador eller biverkningar. Lika lite som en normal daglig kontakt med rena silvermynt, skedar eller skålar har visat sig påverka hälsan negativt hos människor. Det var snarare vanligt att man förr i tiden lade ett silvermynt i vattenkannan för att rena vattnet och hålla sig hälsosam och frisk. 

Även forskning har visat att 5 gram silver per kilo kroppsvikt är helt ofarligt för däggdjursceller. Inte ens 5 gram silvernanopartiklar per kilo försöksdjur gav några skador och de var vid lika god vigör som kontrolldjuren. Detta motsvarar 500 liter 10 ppm starkt kolloidalt silver per kilo kroppsvikt.  För att en 70-kilos människa ska komma upp i den dosen så måste hon dricka en dos på 35 000 liter kolloidalt silver. Ingen kan sätta i sig de mängderna, då man skulle dö redan vid 8 liter pga vattnet i produkten. Vattnet i produkten är således farligare än silvret. 

Läs mer om denna forskning här:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21712637

Hela studien finns här:
www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/73/11/73_11-0038/_article

Enligt Giftinformationscentralen finns det inga inrapporterade fall av förgiftningar av kolloidalt silver eller av rent silver. Det fanns dock inlagt i deras databas att det historiskt har förekommit argyri, blåfärgning. Det var emellertid silversalter som silverperklorat som orsakade blåfärgningen och inte elektrokolloidalt silver. Detta har dock inte upprepats, så inga nya argyriafall har tillkommit.

På den tiden som läkemedelsindustrin sålde silverbaserade läkemedel var det inte rent silver de använde i sina produkter, utan silversalter som silvernitrat och silverperklorat  mm. I litteraturen kallades även dessa produkter för ”kolloidalt silver” vilket sannolikt är orsaken till att en del varnar för användning av kollodialt silver. Men dessa produkter är inte detsamma som dagens kolloidala silver som bygger på rent silver och inte på silverföreningar som tex silvernitrat.

Dessa gamla silversaltbaserade mediciner med silvernitrat innehöll 300 000 ppm, vilket var 30000 gånger starkare än det moderna 10 ppm starka kolloidalt silver som används i modern tid. Dessa äldre mediciner innehöll dessutom så stora partiklar (200-1000 nm) att de kunde fastna i kroppen. Det krävs att minst 10 gram silver fastnar i kroppen för att det ska bli en färgförändring hos känsliga personer. Rena silverjoner har dock endast en partikelstorlek på 0.24 nm och fastnar därför inte i kroppen, utan utsöndras i hög takt.
Kolloidalt silver är en naturlig produkt som endast innehåller rent silver och vatten och kan inte patenteras. Följaktligen finns det därför inget större intresse hos läkemedelsbolag att kommersialisera denna produkt.

I boken Colloids in health and disease kan man läsa om alla de användningsområden man på 1920-talet hade för Colossol Argentum (den tidens kolloidala silver). Bland annat nämns ögon- och öronsjukdomar, näsa-, hals- och bihåleproblem, acne, bensår, ringorm, eksem, gonnoré, dysenteri, tarmbesvär samt bölder för att nämna några tillämpningsområden. Dessa gamla läkare, hade god kännedom om hur man administrerade olika silverprodukter och räddade även många till livet genom en intravenös injektion av kolloidalt silver.

Källor:
http://www.archive.org/download/useofcolloidsinh00searuoft/useofcolloidsinh00searuoft.pdf

http://ia902706.us.archive.org/32/items/useofcolloidsinh00searuoft/useofcolloidsinh00searuoft.pdf

Idag håller silver på att göra comeback som bakteriedödande medel. Det finns vattenreningsfilter och tabletter med silver som används både i hemmen, på företagen och även i flygplan. Utvecklingen av nya antibiotikaresistenta bakterier ger upphov till oro angående överanvändningen av antibiotika. Därför förespråkar vissa grupper att gå tillbaka till silver för att rena poolvatten och för medicinska antibiotiska ändamål. Bakterier och virus har heller inte visat sig ha utvecklat någon resistens mot silvrets antibiotiska effekt.

Källa: http://www.dartmouth.edu/~toxmetal/toxic-metals/more-metals/silver-history.html

Silverjoner har desinficerat vatten på fartyg sen 70-talet. System med silverjoner för ett desinficera vatten har använts i över 40 år ombord på fartyg världen över. Dessa system har installerats på tusentals fartyg sedan 1970-talet. Ett ledande företag inom vattendesinfektion på stora fartyg är det Göteborgsbaserade företaget Jowa. Silver i vattendesinfektionssammanhang är konstaterat ofarligt och det finns i modern tid minst 40 års erfarenhet av tekniken utan att man registrerat några biverkningar. Flera miljoner människor i form av sjömän och passagerare kan antas ha druckit silverjondesinficerat vatten under denna period. På tillverkaren Jowas hemsida kan man läsa om silverjondesinficering för fartyg:

Källa: www.jowa.se/page/products/water-handling-systems

Om man tror att läkemedelsindustrin agerar utifrån allas vårt bästa, rekommenderar jag boken ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” av Peter Gøtzsche.

Källa: https://www.bokus.com/bok/9789187207372/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet-hur-lakemedelsindustrin-har-korrumperat-sjuk-och-halsovarden/


Aloe Vera
Aloe vera växten finns som krukväxt i många hushåll. Den är desinficerande och har mycket goda läkande och medicinska egenskaper och har traditionellt använts för sårläkning. Växten har med åren blivit alltmer populär och finns både i drickbar form för att nära och läka de inre organen, samt i flera olika produkter för yttre vård som t.ex. tvål, lotion, solskydd mm. 

När aloe veran används i sitt naturliga tillstånd, alltså direkt från växten, skär man av en bit av blombladet, delar detta för att komma åt den gel-liknande substansen inne i bladet och lägger denna direkt på såret, bettet eller utslaget. Antingen låter man bladet ligga kvar och dra och lindar en gasbinda runt. Eller så torkar man av saften mot såret. Aloe verans läkande effekter gör att man snabbt kan lindra och läka dessa åkommor. Den är även mycket effektiv mot munsår orsakade av herpes. 

Aloe veran kan också läka sår, bett och utslag hos hundar. Men växten är farlig för hundar att äta och om de har fått i sig av denna, behöver man omgående rådgöra med en veterinär. Därför ska man inte använda aloe vera från blomväxten på ställen där hunden kommer åt att slicka. Däremot finns det aloe vera produkter att inhandla som kan användas till hundar, både för invärtes och utvärtes bruk. I dessa är de giftiga komponenterna borttagna eller utspädda.

Naturliga näringstillskott för att stärka immunförsvaret

Dessa näringstillskott som stärker leder, muskler och immunförsvar, blandar jag samman i en stor glasburk. Sedan strör jag pulvret över hundarnas mat en gång om dagen, ungefär en tesked.  

Kelp - Torkad knöltång som innehåller vitaminer, mineraler och aminosyror. Bidrar även till en god matsmältning, friskare hud, päls och klor, samt en hög motståndskraft mot infektioner.

Nyponpulver – Rikt på C-vitamin. Tillför näring till hud, bindväv, leder samt ligament. Bidrar till rörliga och smidiga leder och mindre smärta. 

MSN - En naturligt antiinflammatorisk svavelförening som är viktigt för djurens uppbyggnad av brosk, leder, senor, bindväv, skelett, muskler och päls. 

Glukosamin - Hjälper till att bevara friskt brosk och stimulerar nybildningsprocessen av skadat brosk. 

Kollagen – Ett protein som bygger upp stödjevävnad som hud, ben och senor. Kollagen utgör också strukturer i leder, ligament, brosk, bindväv, muskelvävnad, hår och klor.

Glutamin –en aminosyra som stärker kroppens immunsystem, motverkar spridning av skadliga bakterier i tjocktarmen till andra delar av kroppen. Glutamin bidrar till en friskare tarmflora och kan läka en irriterad tarm. 

Spirulina – en alg som består till 60-70% av proteiner. Stärker immunförsvaret, främjar en friskare hud och päls samt hjälper till att rensa ut gifter från kroppen.