Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Hälsoproblem av industriella foder

Utdrag från boken ”Naturlig utfodring av hundar”
Av Malin Ekblom


Om du vill skriva ut texten hittar du den här: Hälsoproblem av industriella foder


Idag äter hundar mycket industriellt tillverkat foder, vilket orsakar hälsoproblem för många hundar. Det är främst spannmålsbaserade produkter med höga kolhydratvärden som ligger till grund för dessa problem. De vanligaste spannmålsprodukterna i torrfoder är vete, ris, korn, havre och majs. De består till största delen av kolhydrater som i sin tur består av olika sockerarter. Spannmål innehåller även en del proteiner, men även växtproteiner är onaturliga för hundar som har svårare att smälta dessa. Detta beror på att hundens matsmältning är anpassad för att smält animalisk föda och inte stora mängder näring från växtriket. 

Hundar är av naturen köttätare. När det råa köttets stimuli saknas, bildas det inte tillräckligt med magsyra. Detta innebär att magen inte blir tillräckligt sur för att förstöra skadliga bakterier och hunden kan drabbas av diarré, gasbildning och parasitangrepp. Dessutom blir bukspottkörteln överbelastad av att producera matsmältningsenzymer för att kunna smälta de för hunden onaturliga spannmålen. Även det industriellt framställda fodrets färg-, konserverings- och tillsatsämnen orsakar problem genom att framkalla allergier och överkänslighetsreaktioner. Flera av dessa ämnen är dessutom förbjudna att användas för att konservera mat för människor. I vissa foder har man visserligen använt C- eller E-vitamin som konserveringsmedel, men dessa är också industriellt tillverkade och inte särskilt hållbara. 

När hunden får för mycket spannmålsprodukter, leder det till sjukdomar som tidigare var mycket ovanliga hos hundar. Det handlar om allergier, hudproblem, artros, mag- och tarmproblem, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer mm. Dessa sjukdomar kan jämföras med de så kallade vällevnadssjukdomar som människor drabbas av och som också utlöses av en kolhydratrik kosthållning. Även fortplantningsbekymmer och störningar i tillväxten förekommer allt mer hos hundar som inte enbart kan förklaras bero på inavel. Utan snarare på att hunden inte får tillräckligt med rätt näring för att kunna utvecklas normalt. 
Den industriellt tillverkade maten är dessutom hårt processad, vilket innebär att det mesta av råvarans naturliga vitaminer och mineraler förstörs i tillredningen. Därtill försvinner även många viktiga enzymer och bakterier. När det uppstår brist på aminosyror, enzymer, antioxidanter och nödvändiga fettsyror blir immunförsvaret försvagat, vilket gör hunden mottagligare för olika hälsoproblem och sjukdomar. 

När vitaminer, mineraler, enzymer och aminosyror förstörs i fodertillverkningen (framförallt i upphettningsprocessen), tillsätts dessa i fodret efteråt. Då handlar det ofta om billiga och kemiskt tillverkade preparat som hunden inte kan tillgodogöra sig lika bra som naturliga näringsämnen. När alla dessa ämnen också blandas samman, kommer vissa näringsämnen att hindra andra näringsämnen från att tas upp. Likaså förstörs en hel del näring under paketering och förvaring. Detta innebär att det är omöjligt att vara säker på att torrfodret innehåller tillräckligt med vitaminer och mineraler för att uppfylla dagsbehovet. Torrfoder och konserver håller inte heller hundens tänder rena. Bristfällig tandhygien leder till tandsten och kroniska inflammationer i munnen, vilket också försvagar immunförsvaret. 

Kvalitén på det spannmål som används har också betydelse för hur näringsämnena kan tas upp i kroppen. Det är stor skillnad på råvaror som härstammar från ett näringsrikt helkornsspannmål och råvaror som utvinns från billigt och näringsfattigt socker eller majs. Om dessutom fetterna har upphettats eller behandlats, har största delen av dess goda egenskaper försvunnit. Fetterna kan också vara härskna, vilket blir mycket skadligt eftersom de då förbrukar kroppens A och E vitaminer. Därför görs fetterna ofta mer hållbara med tillsatsämnen som t.ex. etoxikin, BHA och BHT. Dessa benämns vanligtvis som EU godkända antioxidanter, men kan trots det vara mycket skadliga. Framförallt för att sådana tillsatsämnen kan störa framställningen av vita blodkroppar, försvaga immunförsvaret och förhindra glukosupptagningen. De har också påvisats vara cancerframkallande och används därför inte längre i livsmedel avsedda för människor. 

Mycket av hundens hälsoproblem idag är en följd av olämplig kost. I bästa fall lever hunden ett till synes friskt liv, men ganska ofta förekommer olika sjukdomar. Framförallt märks detta då hunden börjar åldras. På marknaden finns det olika industriellt tillverkade dietfoder för olika sjukdomstillstånd. Sjukdomstillstånd som ofta har sitt ursprung i ett industriellt tillverkat foder. Att bota en åkomma med samma medel som har skapat den, är sällan framgångsrikt. Förr eller senare tar sjukdomen överhand. 

Trots detta har vi hundägare i allt för stor grad flyttat över ansvaret för utfordringen av våra hundar till hundmatsindustrin. Det är ofta lättare att tro på tillverkarnas övertygande argument om en fullvärdig kost, än att lita på att vi själva kan sätta oss in i våra hundars kosthållning så pass bra att vi kan hjälpa dem att hålla sig hälsosamma och friska. Det som behövs är lite kännedom om näringsämnen, hundens matsmältning och en stor dos gammalt bondförnuft. Om vi dessutom sammanställer kosten själva, vet vi också vad hunden äter. Även om vi bara minskar användningen av tillredd mat och spannmålsprodukter, kan vi åstadkomma en stor hälsopåverkan för våra hundar.  

En kost baserad på färska, obehandlade råvaror innehåller inte några sjukdomsframkallande konserverings- eller färgämnen och nödvändigtvis inte heller spannmål eller mjölkprodukter. Istället innehåller kosten naturliga näringsämnen i rätta proportioner till varandra. Detta gör att motståndskraften mot sjukdomar och parasiter ökar, infektioner och hudproblem försvinner och hunden behöver inte längre mediciner som kortison och antibiotika. Många hundägare har också funnit en lösning på sina hundars allergier, öronproblem, magbesvär och beteendestörningar, genom att helt eller delvis övergå till naturlig utfordring. 

Källa: Naturlig utfordring av hundar, Malin Ekblom.