Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Kosten har en stor betydelse

Det har stor betydelse hur vi utfordrar våra hundar. Om vi ger dem en kost som de är anpassade för att äta och som passar deras matsmältningssystem, kan vi hålla dem hälsosamma och friska. Om vi däremot ger våra hundar en kost som de inte är anpassade för att äta, t.ex. stora mängder spannmål med höga kolhydratvärden, drabbas de förr eller senare av ohälsa och sjukdomar. Till exempel blir djur som är anpassade för vegetarisk föda sjuka av animalisk kost. Resultatet av det såg vi med den plågsamma sjukdomen galna kosjukan. Omvänt är inte köttätare anpassade för att äta kolhydratrik vegetarisk kost, vilket vi ser resultatet av på de alltmer fullbelagda veterinärklinikerna. 

Inte heller vi människor kan hålla oss friska på stora mängder kolhydrater trots att vi har ett tarmsystem som är bättre anpassat för sådan föda. De sjukdomar vi drabbas av, t.ex. artros, diabetes, allergier, mag- och tarmsjukdomar mm. är till största delen kostrelaterade. Sådana sjukdomar var främmande för hundar för 30-40 år sedan, men nu drabbar de även dem. Därför behöver vi bli varse om vad våra hundar har ätit sedan urminnes tider och som har lett till att de hållit sig friska och livskraftiga. Vi behöver tänka mer gammeldags. Läs mer om detta i de olika flikarna.