Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Frågor om kosthållning och IL

Vad som är den bästa kosten för våra Lundehundar är ett omdiskuterat ämne som väcker många frågor. Nedan har jag sammanställt några av dessa, samt de svar jag har fått på dem. Min förhoppning är att få igång en dialog om detta viktiga ämne och en fortsatt studie om kostens påverkan på Lundehundens hälsa. Därför uppskattar jag om du som är intresserad och vill dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter också kontaktar mig. 

Fråga: IL drabbar Lundehundar oftare än andra raser och det sägs att det beror på genetiska orsaker. Är det fastställt att IL är ärftligt?

SvarDet talas om att IL kan ha ärftliga/genetiska orsaker, eftersom så många inom rasen drabbas. Den mesta forskning som bedrivs på hundar och IL, handlar också om att utforska denna tes. Dock har man inte kunnat fastställa denna koppling med säkerhet. Det finns heller inga uppgifter om att IL förekom hos de ursprungliga Lundehundarna på Väröya. När man har tittat på utbrott av IL hos uppfödare, har man sett att det ofta drabbar flera hundar samtidigt som inte är nära släkt med varandra eller ens av samma ras. Detta talar för att IL kan vara kost- eller miljörelaterat, snararare än genetiskt. Ett vanligare argument är att det finns en genetisk svaghet hos alla Lundehundar som ligger till grund för IL, och som bryter ut först om kosten är undermålig eller om hundarna utsetts för stark stress. Detta är antaganden. Vad som ligger till grund för IL och vad som utlöser IL, är fortfarande inte helt klarlagt.  

Fråga: Rekommendationerna är att man ska ge Lundehunden en fettfattig kost för att motverka uppkomsten av IL. Är det möjligt att förebygga IL genom att ransonera mängden fett i kosten?

SvarDet är vanligt att man rekommenderar en fettfattig kost till Lundehunden redan som valp med avsikt att förhindra IL. Samtidigt finns det ingen forskning som klargör att det går att förhindra IL genom att reducera mängden fett i kosten. Däremot finns det forskare som har försökt provocera fram IL genom att utfordra hundar med en fettrik kost, utan att lyckas. Eftersom IL även drabbar hundar som får en strikt fettfattig kost, låter det inte som troligt att det är fetthalten som utlöser sjukdomen. Det enda som talar för att ge hunden en fettfattig kost i förebyggande syfte, är om hunden har drabbats av IL och vi ännu inte vet om det. Ett sådant agerande kan knappast vara försvarbart med tanke på att en av tio hundar uppskattas insjukna i IL och att fett är en viktig näringskälla. Därför ifrågasätter jag de rekommendationer som ges om att utfordra valpar och friska vuxna Lundehundar med en fettfattig diet, så länge som det inte finns fakta som talar för detta. Det beslutet har jag tagit med hänsyn till att många Lundehundar är magra, har dålig päls, allergier, magproblem samt drabbas av ett flertal hälsoproblem inklusive IL, trots att de äter de rekommenderade fodren.

Fråga: Finns det en risk att man ransonerar fetthalten för mycket? Att den fettfattiga kosten leder till näringsbrist och ett sämre immunförsvar som istället gör hunden mer disponibel för att få IL? 

Svar: Om ett underskott på fett kan göra hunden mindre motståndskraftig och mer disponibel för IL, är ett antagande som går i motsatt riktning mot den etablerade uppfattningen om att fett kan orsaka IL. Det finns inga belägg för att det kan vara på det sättet heller. Däremot finns det många undersökningar som visar att fett är en livsnödvändig näringskälla som hunden behöver för att skapa friska cellmembraner, hålla en välbalanserad hormonnivå och bygga upp ett fungerande immunförsvar. Med tanke på det, är det omöjligt att minska fettinnehållet för mycket utan att det leder till andra hälsoproblem och sjukdomar. Därför är det rimligt att tro att en sjukdom som IL kan förvärras av ett sämre immunförsvar orsakat av för lite fett i kosten. När hunden däremot har diagnostiserats med IL, är det viktigt att hunden ges en diet med minimalt fettinnehåll. Detta för att minska lymf-flödet och proteinförlusterna som uppstår vid lymfläckage som orsakas av IL. En fettfattig kost kan hunden behöva även då den har blivit frisk, framförallt om lymfkärlen inte har förmåga att reparera sig. 

Fråga: En del säger att vi bara ska ge hunden animaliska fetter medan andra säger att vi bara ska ge dem vegetabiliska fetter. Vad är det som gäller egentligen?  

SvarDe animaliska fetterna är naturliga för ett köttätande djur, medan tillverkade växtbaserade fetter som oljor och margariner är onaturliga. När man hävdar att Lundehundar inte ska äta animaliskt fett, talar man emot de livsvillkor Lundehunden har levt under i årtusenden. Den moderna hundmatens tillvaro där spannmål och vegetabiliska oljor blivit dominerande är ganska ny i förhållande till detta. Med hänvisning också till att Lundehunden från början levde av fiskrens, fåglar, möss, matrester och slaktavfall, låter det motsägelsefullt att hävda att det är de animaliska fetterna som ska undvikas. Särskilt också med tanker på att de processade vegetabiliska oljorna som dominerar i de magra fodren, har en helt annan kemisk struktur än de naturliga animaliska fetterna. Vi vet inte heller mycket om dessa oljor och hur de påverkar hunden på sikt. Undantaget från växtbaserade oljor är MCT-oljan. Den är naturlig i sin struktur och absorberas direkt från mag- och tarmsystemet utan att belasta lymfan. Därför kan man ge MCT-olja till en hund som har insjuknat i IL. 

Fråga: De flesta fodren som rekommenderas till Lundehundar är fettfattiga foder med spannmål som bas. Om sådana foder är dåliga, varför rekommenderas då dessa till Lundhundar?

SvarOm man endast tittar på fetthalten i ett foder, har de spannmålsbaserade fodren vanligtvis en lägre fetthalt än de foder som är baserade på animaliska produkter. Samtidigt vet vi att spannmål är onaturlig föda för hundar, eftersom det till största delen innehåller kolhydrater (sockerarter) som överbelastar bukspottkörteln samt att det också kan innehålla gluten som kan orsaka inflammatoriska processer i tarmen. Med hänvisning till det, bör vi undvika att ge våra hundar foder som innehåller spannmål.  

Fråga: Kan hundar vara intoleranta mot gluten och stärkelse? Skulle dessa ämnen till och med kunna leda till IL, eftersom de förstör tarmen på liknande sätt? 

SvarHundar är av naturen känsliga för föda som innehåller gluten och komplexa kolhydrater som stärkelse. De är inte växtätare och saknar enzymer i saliven för att smälta sådan ämnen. Det innebär att mycket av födan passerar tarmkanalen obearbetad och tas om hand av bukspottkörteln, som får arbeta intensivt med att producera enzymer för att bryta ner detta. Dessutom lägger sig gluten och stärkelse som ett klister längs med tarmväggen och hindrar upptaget av viktiga näringsämnen, samtidigt som det har en irriterande effekt på tarmludd och tarmceller. Även om dessa ämnen påverkar tarmen negativt, finns det inget rapporterat om att de kan göra hunden mer disponibel för IL. Däremot kan det förstås bli svårare om hunden insjuknar i IL och tarmen redan från början är i ett sämre skick. 

Fråga: Om spannmål, gluten, kolhydrater och höga fibervärden är skadligt för hundar. Varför rekommenderas då sådana foder av veterinärer?

SvarKost och näringslära är ett komplicerat ämne som kräver en lång utbildning. För att veterinärer ska kunna detta ämne mer ingående, skulle de behöva lägga till ett år på sin redan långa utbildning. Istället hänvisas de till att lyssna på experterna som i detta fall är fodertillverkarna, och ge sina råd utifrån den information de får från dem. Eftersom fodertillverkarna har ett ekonomiskt intresse av att sälja sina produkter, är dessa inte en objektiv och tillförlitlig källa. Därför behöver vi hundägare sätta oss in i detta ämne. Det är vårt ansvar att våra hundar får den kost de behöver för att kunna leva ett friskt och hälsosamt liv. 

På senare tid har alltfler veterinärer börjat intressera sig för naturlig föda, framförallt efter att själva har upplevt hur sjuka hundar kan bli utav den konstruerade kosten. Detta har lett till ett ökat intresse för framförallt färskfoder. 

Fråga: Hur är det med mejeriprodukter, kan man ge det till Lundehundar?

SvarÄven mejeriprodukter är onaturliga att förtära för vuxna hundar. Till skillnad från små valpar saknar den vuxna hunden enzymet amylas i saliven som bryter ner dessa produkter. De olämpliga ämnena det handlar om är laktos (mjölksocker) och kasein (mjölkprotein). Dessa ämnen kan orsaka magproblem och starka allergiska reaktioner. Det är tyvärr vanligt att detta missas att utredas när man söker hjälp för magproblem. Det försvårar möjligheterna för hunden att få rätt behandling och bli frisk. Mejeriprodukter bildar också ett klisterliknande slem som fastnar på tarmväggen och förhindrar upptaget av näringsämnen. Detta slem utgör även en grogrund för bakterier och parasiter. Om man vill ge sina hundar mejeriprodukter för att de ska få i sig proteiner och nyttiga tarmbakterier, bör man välja laktosfria produkter. Med dessa får man bort laktosen, men inte kaseinet. Därför bör man alltid vara restriktiv med mejeriprodukter. 

Fråga: Om fodret vi ger våra hundar är sjukdomsframkallande, hur kommer det sig då att de kan bli friska från IL och andra sjukdomar trots att de fortsätter äta det?

SvarAlla levande varelser har en fantastisk förmåga till självläkning. Därför kan alltid ett tillfrisknande inträffa trots dåliga förutsättningar. Om förutsättningarna varit bättre, hade kanske tillfrisknandet kunnat ske tidigare eller så hade hunden inte blivit sjuk. Det kan också vara så att hunden aldrig blir helt frisk från t.ex. IL. Sjukdomen kanske endast hålls i schack genom att hunden får minimalt med fett för att belasta lymfsystemet så lite som möjligt. Detta innebär i sådana fall att hunden lider i det tysta.  

Fråga: Är det så att vi i vår iver att hålla våra hundar friska, gör dem sjuka?

SvarDetta är en känslig fråga, men nog så viktig. Studier som har gjorts visar att IL oftare drabbar hundar som kommer från samma miljöer. Detta kan vara en tydlig indikation på att den kost som hundarna får, har en avgörande betydelse för sjukdomsutbrottet. Även stress och stora livsförändringar är en orsak man ofta kopplar samman med IL. Det mänskliga handhavandet har sannolikt en avgörande betydelse för sjukdomsutbrotten. Vad beträffar kosten så rekommenderas vi vanligtvis att ge våra hundar ett foder med låg fetthalt innehållande vegetabiliska oljor och höga kolhydratvärden. Om dessa foder skulle förhindra att hunden drabbas av ohälsa och sjukdom, borde inte så många hundar som lever av denna kost bli sjuka. Därför är det troligt att det är den förändrade och moderna kosten som är upphovet till ohälsa och sjukdom 

Fråga: Jag är orolig över att min hund inte får i sig alla vitaminer den behöver om jag ger den färskfoder eller hemlagad mat. 

SvarVi får ofta höra att vi måste köpa industritillverkat foder för att vara säkra på att vår hund får i sig alla näringsämnen. Fodertillverkarna hävdar att deras helfoder innehåller allt hunden behöver och är dessutom noga beräknat för ålder, vikt och ibland även ras. Därför ska du enligt dem inte ge hunden något annat, utan hålla dig strikt till doseringstabellen för din hund. Samtidigt har flera personer låtit analysera näringshalten av sin hunds torrfoder och upptäckt att det inte alltid innehåller den mängd som står på påsen. En förklaring är att en hel del näring förstörs i hantering och lagring. Därför kan du inte vara säker på att den näring som anges på påsen, stämmer med det som utlovas. Dessutom är den näring som deklareras syntetiskt framställd till skillnad från de naturliga näringsämnen som finns i råvarorna från färskfoder eller hemlagad mat. Därför kan torrfoder näringsmässigt aldrig vara ett bättre alternativ.  

Fråga: Det verkar ändå krångligt att veta vad jag ska ge min hund att äta utan att riskera att göra fel. Jag vill ju att utfordringen ska vara enkel?

SvarDet behöver inte vara krångligt. Det handlar bara om att tänka mer på hur hundarna utfordrades förr. När du gör i ordning kött, fisk och grönsaker åt dig själv, lägg undan lite till din hund. Om det är rått kött behöver du bara att skära upp det. Annars kokar du det för sig, utan kryddor. Om du har ett lokalt slakteri i närheten, kan du köpa slaktrester och ben. Känner du en jägare, kan du få slaktrester från vilda djur. I livsmedelsbutiken kan man ofta köpa kött på extrapris, likaså organmat som mage, lever och hjärta. Vissa djurbutiker är specialiserade på BARF och andra köttprodukter för hund. Där kan du få bra råvaror och hjälp med tips och råd av kunnig personal. Det finns också färskfryst helfoder som du kan beställa hem. Ett färskfoder av bra kvalitet behöver inte kosta mer än ett dyrare torrfoder.  

Du behöver heller inte utesluta alla sädesslag, såvida din hund inte uppenbart reagerar negativt på dessa. Huvudsaken är att du ändrar proportionerna, så att dessa upptar en mindre del av kosten. Detta gäller även grönsaker och rotsaker som du ger råa eller kokta. Låt dessa uppta en mindre del av kosten så att den huvudsakliga portionen består av animaliska produkter som kött och fisk. Ett riktmärke är att den vegetabiliska födan inte bör överstiga 1/3 av totalmängden. För att ännu bättre återspegla de naturliga förhållandena rekommenderas 80 % animalier och 20 % vegetabilier. Kom också ihåg att också ge din hund lite frukt och bär regelbundet. Dessa innehåller också viktiga näringsämnen och välgörande enzymer som skyddar tarmen och håller hunden frisk. 

Det är viktigt att komma ihåg att Lundehunden i grunden är en mycket frisk och tålig urhund som har livnärt sig på levande och döda djur, fiskrester, slaktrester och matrester. Dess huvudsakliga föda har varit från djur och de viktiga fettsyrorna har kommit från dessa djur. Det är alltså den animaliska födan och dess proteiner och fetter som har bidragit till att rasen varit så hälsosam och frisk. Att i modern tid förändra kosten så radikalt genom att utfodra hundar med stärkelserika vegetabilier, processade oljor, syntetiska vitaminer och kemiska tillsatser och tro att matsmältningssystemet, som är anpassat för färsk animalisk föda sedan årtusenden, ska klara av att hantera detta utan problem är naivt. Vi behöver fundera över med vilken rätt vi har att experimentera så genomgripande med naturen och våra hundars hälsa.