Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Välkommen till Gillerts kennel

Gillerts kennel är en familjekennel med gamla anor. Kenneln etablerades redan på 50-talet av mina föräldrar, då med en annan ras. Nu när kenneln åter tas i bruk, vad passar då inte bättre än att fortsätta i en gammal anda och föda upp en genuin hundras av urhundstyp. Den norska Lundehunden är en mycket trevlig liten hund som tillhör de nordiska jaktspetsarna. Från början förekom Lundehunden endast längs med kusten i Nordnorge där den användes för jakt på Lunnefåglar. Efter att rasen nästan blivit utrotad i mitten av 1900-talet, kunde Lundehunden räddas till eftervärlden genom ett gediget avelsprogram. Detta avelsprogram måste fortsätta även i vår tid, då rasen fortfarande är för liten för att vara bärkraftig. Därför är det viktig att alla som vill skaffa en Lundehund förstår vikten av att låta sin hund gå i avel minst en gång under sin livstid.Vi som driver Gillerts kennel idag är Åsa Häggström och Bosse Rim. Åsa är lärare och har undervisat i ämnen som ekonomi, data, kommunikation, typografi, layout och hemsidor. Åsa har också ett stort engagemang inom kost- och hälsofrågor. Bosse har arbetat med djurhållning inom framförallt vilt, men även med tamboskap. 

Vi har båda lång erfarenhet av hundar samt ett djupt intresse för våra djurs livsvillkor och den positiva påverkan naturliga livsmiljöer har på dem. Detta gäller inte minst den kost de är anpassade att äta och som de idag serveras alltmer sällan till förmån för alla möjliga veterinära specialfoder som har visat sig innehålla ämnen som leder till att hundar av alla raser blir alltmer sjuka. Mer om detta finns att läsa under fliken Kost. 

Intyg och diplom