Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Hanhundens juckande
Ett sätt att förbereda sig för fortplantning

Hundars kroppar är byggda för fortplantning och att jucka är deras sätt att förbereda sig inför en framtida parning. Det är helt naturligt och bör inte fyas eller försöka tränas bort. I alla fall inte om vi vill ha hunden i avel och det vill vi ju, såvida den är fysiskt och mentalt frisk och har två testiklar.

Hundar når sexuell mognad tidigt. Redan vid cirka sex månader har den nått sin pubertet och kan paras. Om din hund juckar mot ditt ben, beror det på hormonella drivkraft och en träning inför framtida möten. Detta betyder inte att hunden känner en sexuell attraktion till dig, lika lite som den känner sexuell attraktion inför ett stolsben, en mopp eller en soffkudde som den också kan jucka mot. 

En hund kan även jucka när den är uttråkad eller vill ha uppmärksamhet. Om det blir ett problem behöver du fundera över om du ger din hund för lite fysisk och mental träning.