Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Grundläggande vaccinationsskydd

Om du vill skriva ut texten hämtar du filen här: Vaccinationer valpar

Viktigt att känna till om vaccinationer
För att få ett grundläggande vaccinationsskydd behöver valpen vaccineras. I Sverige ges DHPPi (valpsjuka, parvovirus, leverinflammation, kennelhosta) första gången när valpen är 7-8 veckor, andra gången när den är 12-14 veckor och tredje gången när den är 1 år. Med dessa vaccinationer har hunden fått sitt grundskydd och rekommenderas därefter en påfyllning av DHPPi var tredje år, samt endast Pi (kennelhosta) varje år. Utöver dessa kan det tillkomma andra vaccinationer, t.ex. vid inresa till andra länder.

Tidigare vaccinerades valpar i Sverige endast mot parvo vid 7-8 veckor och DHPPi först vid 12-14 veckor. I Finland vaccinerar man dem första gången vid 12 veckor (DHPPi) och ger en påfyllnadsdos fyra veckor senare om hunden ska tävla eller ställas ut. Eftersom valpen har immunitet från modern fram till den är ca 10 veckor, är en vaccination redan vid 7-8 veckor sällan nödvändig. Detta förutsätter att modern har ett fullgott vaccinationsskydd. Därför är det viktigt att kontrollera tikens vaccinationsskydd om du planerar valpar och vid behov vaccinera henne igen före parning. 

Först vid ca 12 veckor är valpens immunsystem färdigutvecklat. Därför behöver valpen vaccineras igen, för att den ska garanteras ett bra skydd. För att vara helt säker på att immunförsvaret är färdigutvecklat, kan man vänta med vaccinationen tills valpen är 13 veckor. Under tiden bör inte valpen träffa andra hundar utanför familjen på vanligtvis två veckor, eftersom det tar några veckor för valpen att bilda antikroppar och få fullgod immunitet. 

Om du följer rekommendationen att inte låta valpen träffa andra främmande hundar, blir den första vaccinationen onödig att göra. Dessutom är en vaccination före 12 veckor inte är helt skyddande. Detta har man tagit i beaktan i Finland där man har som rutin att vänta med att vaccinerar valpen tills den är 12 veckor. 

Nu är det som regel uppfödaren som ser till att valpen får sin första vaccination i samband med veterinärbesiktningen. Om du inte är uppfödare och inte vill att din valp ska få denna spruta, behöver du prata med uppfödaren om det. Om du är uppfödare och tveksam till att vaccinera valparna, behöver du prata med valpköparna om det.

Eftersom vi förser våra små valpar med en hel del kemiska ämnen i form av vaccinationer och avmaskningspreparat och att det är starka medel som går in i deras kroppar, har jag valt att följa de Finska rekommendationerna. Alltså valt att vänta med att vaccinera de valpar jag har behållit tills de har varit 13 veckor. Detta ställningstagande har jag också grundat på att det inte finns några vaccinationer som är helt riskfria. Valpar har blivit skadade av vacciner och även avlidit av dem. Om man väljer detta alternativ, är det förstås än mer viktigt att hålla valpen ifrån kontakt med främmande hundar fram till den är 15 veckor. 

I Holland används en metod som kallas
Titertestning DHP, för att avgöra den rätta tidpunkten för den första vaccinationen av valparna. Det handlar om att mäta valparnas antikroppar i blodet och är officiellt godkänt av holländsk och dansk lag. Tre veckor efter vaccination kontrollerar sedan veterinären att valparna har utvecklat antikroppar. Det händer att de inte har det, framförallt när det gäller antikroppar mot parvo. Fördelen med sådana tester är att man får veta om och när valparna är 100 % skyddade. Samt att när tidpunkten för vaccination är rätt, behöver de oftast bara en spruta. 

En fråga som har diskuterats på senare tid är hur många vaccinationer hunden behöver under sin livstid. Om det är nödvändigt att vaccinera hunden varje eller var tredje år. WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) har forskat på detta och kommit fram till att det räcker med att hunden vaccineras ett par gånger i livet för att få ett fullgott skydd. Deras forskningen visar att hundar som får sin grundvaccination mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvovirus och parainfluensavirus och blir omvaccinerade när de är ett år, kan vara skyddade mot dessa sjukdomar resten av livet. 

Denna information står i kontrast till de vaccinationsråd som veterinärer ger och som utgår ifrån de direktiv de får från läkemedelsföretagen, tillika tillverkarna. Dessa har ett ekonomiskt intresse av att vi vaccinerar våra hundar ofta, vilket innebär att de råd vi får inte alltid utgår från oberoende forskning och fakta. Därför behöver vi också vara lyhörda för vilka intressen som ligger bakom våra rådgivare och söka information från flera källor. 

Information hämtat från olika källor bl.a. SKK:s uppfödarhandbok, veterinärer och uppfödare.