Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Grundläggande vaccinationsskydd


Om du vill skriva ut texten hämtar du filen här: Grundvaccinering av valpar.


DHPPi - Grundvaccinering av valpar

För att få ett grundläggande vaccinationsskydd behöver valpen vaccineras med DHPPi. (DHP = valpsjuka, parvovirus, leverinflammation och Pi = kennelhosta).

Vaccinationsråden är att vaccinera valpen första gången när den är 7-8 veckor, andra gången när den är 12-13 veckor och tredje gången när den är 1 år. Därefter rekommenderar tillverkarna en påfyllning av DHPPi var tredje år samt en påfyllning av Pi varje år om hunden vistas bland främmande hundar. Svenska kennelklubbens rekommendationer är att vaccinera hunden vart fjärde år med DHPPi. Det räcker för att hunden ska få delta i utställningar och tävlingar, eftersom föregående vaccination fortfarande ger ett fullgott skydd.

Längre tillbaka vaccinerades valpar i Sverige endast mot parvo vid 7-8 veckor och DHPPi först vid 12-13 veckor. Eftersom valpen har immunitet från modern fram till den är ca 10 veckor, är en vaccination vid 7-8 veckor sällan nödvändig. Detta förutsätter att modern har ett fullgott vaccinationsskydd. Därför är det bra att kontrollera tikens vaccinationsskydd om du planerar valpar och vid behov vaccinera henne före parning.

Valpens immunsystem är inte färdigutvecklat förrän vid 12 veckor, vilket innebär att en så tidig vaccination som vid 7-8 veckor inte kan ge ett fullgott skydd. Därför behöver valpen också vaccineras vid 12-13 veckor. Därefter tar det 1-2 veckor för valpen att bilda antikroppar och få en fullgod immunitet. Fram till det har skett, uppmanas valpägaren att inte låta valpen träffa främmande hundar. Det innebär att valpen behöver vara ca 15 veckor innan vaccinet säkert är verkningsfullt. Om man följer dessa råd kan man i princip låta bli den första 7-8 veckors vaccinationen, eftersom den ändå inte ger ett säkert skydd. Den sista sprutan som ges vid 1 års ålder, slutför grundvaccineringen och behöver tas oavsett om valpen har vaccinerats en eller två gånger tidigare.

I Finland vaccineras valparna först när de är 12 veckor. Då räcker det med en spruta, såvida valpen inte ska tävla eller ställas ut. Då behöver den få en påfyllnadsdos en månad senare. Oavsett hur man väljer att göra, behöver hunden också vaccineras när den är 1 år för att få ett komplett grundskydd.
Nu är det som regel uppfödaren som ser till att valpen får sin första vaccination i samband med veterinärbesiktningen. Om du är uppfödare och tveksam till att vaccinera valparna, behöver du prata med valpköparna om det. Om du inte är uppfödare och inte vill att din valp ska få denna spruta, behöver du prata med uppfödaren om det.

Eftersom vi förser våra små valpar med en hel del kemiska ämnen i form av vaccinationer och avmaskningspreparat och att det är starka medel som går in i deras kroppar, har jag valt att vaccinera de valpar jag har behållit när de har varit 13 veckor och 1 år. Detta ställningstagande har jag också grundat på att det inte finns några vaccinationer som är helt riskfria. Valpar har blivit skadade av vacciner och även avlidit av dem.

I Holland används en metod som kallas Titertestning DHP, för att avgöra den rätta tidpunkten för den första vaccinationen av valparna. Det handlar om att mäta valparnas antikroppar i blodet och är officiellt godkänt av holländsk lag och senare även dansk lag. Tre veckor efter vaccination kontrollerar veterinären att valparna har utvecklat antikroppar. Fördelen med dessa tester är att man får veta när valparna är 100 % skyddade. När tidpunkten för vaccination är rätt, behöver de ofta bara en spruta.

En fråga som har diskuterats under senare år är hur många DHPPi vaccinationer hunden behöver under sin livstid. Om det är nödvändigt att vaccinera den så ofta som vi gör. WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) har studerat detta och kommit fram till att det räcker med att hunden vaccineras ett par gånger i livet för att få ett fullgott skydd. Deras forskning visar att hundar som får DHPPi vid 12-13 veckors ålder och blir omvaccinerade när de är ett år, kan vara skyddade mot dessa sjukdomar resten av livet.

Denna information står i kontrast till de vaccinationsråd som veterinärer ofta ger och som utgår ifrån de direktiv de får från läkemedelsföretagen/tillverkarna. Det är omöjligt att frångå att de har ett ekonomiskt intresse av att vi vaccinerar våra hundar ofta, vilket innebär att de råd vi får inte alltid utgår från oberoende forskning och fakta. Därför behöver vi vara lyhörda för vilka intressen dessa rådgivare företräder och även ta del av information från andra oberoende källor.