Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Sök hundar, avelspartners samt provparningar

Det finns tre användbara register som hjälper dig att söka efter hundar, avelspartners samt göra provparningar. Dessa register är: 

1. Det norska lundehundregistret
2. SKK:s avelsdata
3. PawPeds

Nedan finner du instruktioner för hur du kan använda dessa. Du kan också skriva ut dem här:
Instruktioner till dataregister

Det norska Lundehundregistret

Det norska Lundehundregistret är till stor hjälp när det handlar om att söka lämpliga avelshundar. I detta register kan du finna uppgifter om hundens namn och registreringsnummer, födelsedatum, om hunden haft några tidigare kullar och hur många, inavelsgrad i procent samt i vilket land och område hunden bor.

1. Skriv: lundehund.no
2. Klicka på NLK Database.

Här kan du finna information om alla Lundehundar, söka efter hundar, söka efter avelshundar i olika regioner, göra provparningar med hundar mm. 

Sök lämpliga hanhundar till din tik (eller omvänt)

1. Klicka på länken Finne paringshunder
2. Klicka på den lilla grå rutan där det står Bla och skriv din tiks stamtavlenamn i textrutan som visas. 
3. Tryck på Enter-tangenten.
4. Markera namnet som visas nedan.   
5. Välj att inavelsgraden ska beräknas på 5 generationer genom att markera 5:an i listan. 
6. Välj i vilket land du vill söka hundar och därefter i och vilket område. Om du vill söka i hela landet väljer du Alle fylker. 
7. För bästa möjliga reultat fyller du i att hanhunden ska vara mellom 1 og 8 år gammel och ha haft ingen eller flere valper
8. Klicka på knappen Finn hannhund


 
Nu listas alla hanhundar från det aktuella sökområdet med lägst inavelsgrad först.

Gör en provparning

För att ta reda på om två hundar passar varandra kan du göra en provparning. 

Om du är kvar på din senaste sökning behöver du backa tillbaka till tidigare sida och välja länken testparing.

Om du har gått ur databasen börjar du om igen, se steg 1 i föregående stycke och välja länken testparing

1. Klicka på testparing.  
2. Klicka på den lilla grå rutan där det står Bla och skriv hanhundens stamtavlenamn i textrutan som visas. 
3. Tryck på Enter-tangenten.
4. Markera namnet på din hund i listan nedan.  
5. I nästa fält skriver du stamtavlenamnet på tiken på samma sätt. 
6. Klicka på knappen Test

Nu visas stamtavlorna för båda hundarna. Under tikens namn kan du läsa inavelsgraden för olika generationer. I Sverige tittar vi på 5:e generationen och vill att den ska hålla sig under 2 % och helst så nära 0 som möjligt. 

Vilka hundar passar din ofödda eller oregistrerade valp

Om du vill göra en framtidsplanering av ditt avelsarbete kan du göra provparningar på valpar som ännu inte är födda genom att fylla i föräldrarnas uppgifter i databasen. Detta kan du också göra för valpar som du inte har registrerat ännu och vill veta vilka hundar som passar dem.  

1. Klicka i rutan Fiktiv hund för det par vars ofödda eller oregistrerade valp du vill finna avelshund till.

a. Om det är uppgifterna för en hanhund du vill undersöka fyller du i dennes föräldrars namn i inmatningsrutorna efter Farfar och Farmor.

b. Om det är uppgifterna för en tik du vill undersöka fyller du i dennes föräldrars namn i inmatningsrutorna efter Morfar och Mormor.

2. Klicka på knappen Test.  

Nu visas en instruktion som beskriver hur du skaffar dig inloggning i databasen. Tänk på att spara användarnamn och lösenord så att du har dem till nästa gång du behöver logga. 

Svenska kennelklubbens databas

Börja med att hämta information från svenska kennelklubbens hemsida:

1. Skriv skk.se
2. Klicka på länken Hunddata högst upp till höger på sidan.
3. Bläddra ner på sidan och klicka på den gröna knappen AvelsdataI menylistan till vänster kan du bland annat söka efter hundar och göra provparningar. 

Sök efter en hunds registreringsnummer 

1. Klicka på länken Hundar i menyn till vänster och sedan på Sök/välj hundar
2. Skriv hundens stamtavlenamn i fältet för Hundnamn och klicka på knappen Sök ovan.

Om du får en träff visas den aktuella hunden. I menyerna till vänster kan du finna mer information om hunden. 

När du söker i dessas register är det viktigt att skriva hundens namn exakt som det stavas för att den ska hittas i databasen. Om du är osäker på en stavning eller inte vet hur du får fram bokstäver och tecken som saknas på ditt tangentbord, kan du t.ex. skriva kennelns namn. Då visas en lista över alla registrerade hundar i den aktuella kenneln. Där kan du leta upp den hund du söker, klicka i rutan före namnet och välja knappen Ok, för att få fram de uppgifter du behöver. 

Provparning av hundar

1. Välj Provparning i menyn till vänster.  
2. Skriv hundens registreringsnummer i fältet allra högst upp. 


(Om du inte har registreringsnumret kan du skriva hundens namn överst och klicka på knappen 
Sök och sedan fylla i dialogrutan med de uppgifter du har. Klicka på knappen Sök när du är klar och sedan OK. Nu kommer du tillbaka till ursprungsfönstret med registreringsnumret ifyllt.) 

3. För att låsa upp de nedre fälten klickar du i rutan för i Snabbval.
4. Fyll i den eller de hundars registreringsnummer du vill kontrollera på raderna under eller skriv deras namn för att söka efter deras uppgifter.
5. Klicka på knappen Starta provparning.

Om du har fyllt i uppgifterna för en hund visas båda hundarnas stamtavlor med inavelsgrad. Om du har fyllt i uppgifterna för flera hundar visas en lista över dessa hundar med aktuell inavelsgrad. 

I SKK:s register kan du endast finna svenskregistrerade hundar. Det innebär att du kan missa importerade hundar som bor i Sverige och inte har registrerats om i SKK:s databas. För att söka på alla hundar oavsett registreringsland, är det bättre att välja den norska databasen eller Pawpeds. 

Databasen PawPeds 

PawPeds är också en populär databas som omfattar alla Lundehundar oavsett land. I Pawpeds kan du söka efter hundar, avelspartners och göra provparningar, både mellan registrerade hundar och mellan ofödda och oregistrerade hundar. 

Sök hundar i PawPeds

Valet av hundraser från startsidan har tagits bort och hur man kommer dit numera vet jag inte. Däremot lämnar jag länken som tar dig dit.  

1. Klicka på länken: https://pawpeds.com/db/?p=lun&fbclid=IwAR1lao-mBJ8DUmAvd5pF7XXydQoX4mnvsZUgCqJxQ60C-eu58bUFg_5x0kk
2. Fyll i hundens namn.
3. Klicka på knappen Sökning


4. Markera hunden i träfflistan och en bild på stamtavlan visas. 

Om du söker en hund och är osäker på stavningen eller om hunden av annan orsak inte kommer fram i träfflistan, kan du skriva kennelns namn och klicka på knappen Sökning. Markera sedan hunden i listan som visas. 

5. Klicka på siffran 5 efter Generationer: för att markera att du vill se inavelsgraden i 5:e generationen. 

Gör en testparning

1. Klicka på länken Testparning högst upp till höger.


2. Klicka på siffran 5 efter Generationer: för att markera att du vill se inavelsgraden i 5:e generationen. 
3. Klicka på Lägg till under texten Hund 2.
4. Skriv hanhundens namn i textrutan och klicka på knappen Sökning
5. Markera det namn som stämmer med den hund du söker i träfflistan. 
6. Bläddra ner i stamtavlan och klicka på Lägg till under Hund 3
7. Skriv tikens namn i textrutan och klicka på knappen Sökning
8. Markera det namn som stämmer i träfflistan.

Nu har du fått en matchning mellan dessa hundpar och kan se inavelsgraden i 5:e generationen. 


Testparning på ej födda eller registrerade hundar

1. Välj länken Testparning högst upp. 
2. Om den aktuella hanhunden är registrad i databasen, väljer du att ta fram denne genom att klicka på länken Lägg till under Hund 2.
3. Om den aktuella hanhunden inte är född eller registrerad, väljer du att ta fram dennes föräldrar genom att klicka på Lägg till under Hund 4 och skriva in den blivande hanhundens pappas namn.
4. Klicka på länken Lägg till under Hund 5, för att ange den blivande hanhundens mammas namn.  
5. Om den aktuella tiken är registrad i databasen, väljer du att ta fram denna genom att klicka på länken Lägg till under Hund 3
6. Om den aktuella tiken inte är född eller registrerad, väljer du att ta fram dennas föräldrar genom att klicka på Lägg till under Hund 6 och skriva in den blivande tikens pappas namn.
7. Klicka på länken Lägg till under Hund 7 för att ange den blivande tikens mammas namn. 
 

Nu ska du kunna se vilken inavelsgrad dessa kombinationer har. 

Obs! Dessa instruktioner är skrivna av mig som är självlärd och sannolikt kan ha missat en del finesser. Om du upptäcker något som inte stämmer eller som kan göras på ett bättre sätt, är jag mycket tacksam om du kontaktar mig för en uppdatering av materialet. 

/Åsa Häggström